LOGO

گـــــودرز نــامه
پـرتال خـبـری شـهر بـادرود
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

سرافرازی یک بادرودی دیگر

سرکار خانم دکتر فاطمه بابایی در آزمون دستیاری پزشکی رادیولوژی دانشگاه اهواز پذیرفته شده اند که از همین جا به ایشان تبریک عرض کرده و برای ایشان و تمام بادرودی های عزیر توفیق روزافزون را آرزو داریم.


دسته بندی :

لینکدونی

کدهای شما